IX Sympozjum Naukowe

10 lat nieinwazyjnych, genetycznych testów prenatalnych w Polsc

15 sierpnia 2023 Przejdź do artykułu

Na zaproszenie Genomed SA. uczestniczyłem w kolejnym, IX Sympozjum naukowym „10 lat nieinwazyjnych, genetycznych testów prenatalnych w Polsce”, które odbyło się w dniu 13 stycznia 2023 r. w Warszawie IX sympozjum było poświęcone podsumowaniu 10 lat obecności testów NIPT w Polsce, a uczestnikami byli praktycy z dziedziny genetyki oraz ginekologii i położnictwa.

Celem było przedstawienie  najnowocześniejszych metod diagnostyki genetycznej. Zaprezentowano unikalne dane, uzyskane dzięki wykonaniu ponad czterdziestu tysięcy testów NIPT dla polskich pacjentek. Przedstawiono także wielkoskalowe badania przesiewowe (m.in. oceniające ryzyko prokreacyjne), opracowane w czasie 15 lat pracy zespołu Genomed SA.
Seminarium było okazją do wymiany poglądów i dyskusji na temat możliwości rutynowego wykorzystania wielkoskalowych badań genetycznych w praktyce lekarza ginekologa i w poradni genetycznej.

 

W praktyce mojego gabinetu Test NIPT (ang. Non Invasive Prenatal Testing) stosuję od początku tej technologii diagnostycznej; stał się powszechny wśród ciężarnych, które wspieram w ciąży. Badanie realnie wprowadza wyższy standard bezpieczeństwa ciąży, Rodzicom zapewnia świadomość i pełniejsze prawo do informacji na temat ciąży. Medycznie wspiera interpretację i leczenie w zaawansowanych etapach ciąży. Gabinet jest parterem medycznym laboratorium Genomed S.A.w  zakresie Nieinwazyjnego Testu Prenatalnego