• Leczenie par unikających in vitro
  • Konsultacja niepowodzenia in vitro
  • Leczenie nasilonego zespołu PCO (jajniki policystyczne)
  • Leczenie metabolicznego podłoża niepłodności
  • Sono-HSG - badanie drożności jajowodów
  • Leczenie nawracających poronień
  • Leczenie niepłodności męskiej